obsah / vysvětlivky / doplňky

16.04.2014 20:10

    

Pár bodů na začátek:

  • obsah budu doplňovat průběžně, nechci příliš předbíhat
  • vysvětlivky podávám snad ke všemu, k čemu mi to přijde aslepoň jen trochu k užitku, protože jedna z věcí, které nesnáším na příbězích nejvíc je, když čtu o něčem, co pochází pouze a jen z hlavy autora a prostě nevím, co tím chtěl říct... Jinými slovy - možná se Vám to bude zdát leckdy zbytečné, ale raději vysvětlím, než třeba nedej bože zkazím požitek ;)
  • doplňky, ať už se budou týkat čehokoli budu stejně jako obsah vypisovat v průběhu příběhu ;)
  • postav má kniha poměrně dost, proto přidám i takovou "základní profilaci" často "obsazovaných" postav. Proto kdykoli, když budete mít ten nepříjemný dojem, že jste se ztratili a že sakra zase nevíte, kdo to tam teď přišel, překliknete sem a potom se plácnete do čela se slovy: "A jó, vždyť je to vlastně tenhleten..." ;D

 

 


 

O B S A H 

prolog


ČÁST PRVNÍ - VĚZNĚNÍ

nováček

průchod

nuvein

špatná cesta

dveře

aara ehr

ČÁST DRUHÁ - 

 

 

 

 

V Y S V Ě T L I V K Y

  • řazeno abecedně 
  • rozlišení: jména // geografická označení, místa // slova, pojmy // bytosti, tvorové, rostliny
  • [ xxx ] = hranaté závorky označují výslovnost/čtěnost slova (v žádném případě z Vás nechci dělat blbce, je mi jasné, že každý pochopí, co zdvojené samohlásky a podobné obludnosti znamenají, proto prosím nekruťte oči vzhůru, pokud se Vás to podrobňoulatynký vypisování už dotkne, ale jen to přeskočte ;) )
  • XX znamená, že se momentálně nahrazuje nějaké slovo z důvodu, že se v příběhu buď ještě neobjevilo, nebo by mohlo předčasně vyzradit děj. Anebo oboje :P

 

                ..A..

aara ehr = pojem z dávnér, znamená: XX

 

                ..D..

Darl Poortl sr. = [ Dárl Pórtl ] Meoničin otec

Darl Poortl jr. = [ Dárl Pórtl ] Meoničin starší bratr

dávnéry = zaniklý jazyk/písmo

 

                ..E..

Edvid = XX

Elmah Warklová = Meoničina sestřenice

 

                ..F..

Faoli = léčitel, člen Edvidovy skupiny

 

                ..G..

Garleo = voják, člen Edvidovy skupiny

 

                ..H..

Hinq  [ Hink ] voják, člen Edvidovy skupiny

 

                ..I..

Ij = voják, člen Edvidovy skupiny

 

                ..J..

 

                ..K..

 

                ..L..

Ledy = voják, člen Edvidovy skupiny

Lort = Edvidův zástupce, XX

 

                ..M..

Meonik Poortlová = [ Me-o-nyk -> v žádném případě NE Mónyk!! <- Pórtlová] hlavní hrdinka

 

                ..N..

Nuvein = [ Nuvejn ] XX

 

                ..P..

Psismodkové = označení pro královské vojáky, pro které je typická modrá barva nejčastěji v podobě pláště

Pokoj = místo, kde je držena Meonik a její kamarádky

   

                 ..R..

Reesy XX = [Rýsi ] Meoničina kamarádka z Pokoje

 

                ..S..

Saeh = Edvidův zástupce, voják, XX
Stern Dúzl = Meoničin přítel z Pokoje; XX

 

                ..T..

Teler = XX, navigátor, člen Edvidovy skupiny

 

                ..Z..

Zajma XX = Meoničina kamarádka z Pokoje; XX

 

 

 

 

P R O F I L Y